Az architektúra tervezés alapkövetelményei

Architektúra tervezés

Egy jól kitalált architektúra a megvalósítást olcsóbbá teszi, meggyorsítja a bevezetést és megbízhatóvá, karbantarthatóvá teszi a szoftvert.

Valljuk, hogy nem a termék oldja meg a problémát, hanem a megfelelő szakemberek.

Nem a licenszek vásárlása, hanem az elvégzett munka, a szolgáltatás az, amely működő megoldásokat eredményez.
 

Szoftver architektúra

A jó szoftver architektúra egyik fő ismérve, hogy moduláris szerkezetű. A monolitikus szoftverek mindig problémát jelentenek, csökkentik a minőséget és a rendelkezésre állást. A szoftver architektúra több szinten valósítható meg:

 • rendszerszinten: ekkor a különböző szoftverek egymáshoz kapcsolódását definiálja, ezt nevezzük rendszerszintű szoftver architektúrának,
 • adott szoftver szinten: adott alkalmazás belső komponensei közötti kapcsolatot mutatja. Ennek jelentősége a monolitikus szoftverek eltűnésével jelentősen csökkent.

A továbbiakban a rendszerszintű szoftver architektúrával foglalkozunk.

Jelentősége

Egy rosszul megírt program javítható. Egy rosszul megtervezett szoftver architektúra alapján létrehozott rendszer javíthatatlan, mert maga a szoftver architektúra az amely hibás. Ekkor csak a komplett architektúrális megújítás segít, amely az esetek többségében a kapcsolódó szoftverek teljes újraírásával valósítható csak meg. Ezért a fejlesztési projektben a legfontosabb dolog a megbízható szoftver architektúra kialakítása.

Megbízható szoftver architektúra

A szoftver architektúra elsődleges követelménye, hogy rajta keresztül biztosítható legyen az igények kiszolgálása. Ehhez alapvetően az igényeket kell szem előtt tartani a szoftver architketúra tervezésekor. Nem szabad kompromisszumokat kötni! Minden kompromisszum, amely az igények kiszolgálásának minőségéből enged azt eredményezi, hogy a megvalósítási fázisban akár jelentősen is sérülhetnek ezek. Általánoságban elmondható, hogy egy kicsit rossz architektúra, sokkal rosszabb szoftvert eredményez, amely automatikusan jelenti a felhasználói igények jelentős minőség romlását. A szoftver architektúra minőségén a megvalósíthatóság, a felhasználói élmény, a használhatóság, a karbantarthatóság és az üzemeltethetőség múlik.

Tényezők a tervezéskor

Az architektúra tervezésekor sok tényezőt figyelembe kell venni, de a legfontosabb az igények kiszolgálása. Ez nem jelenti azt, hogy a többi tényező rovására engedményeket lehet tenni. Az alábbiakat mindenképpen vegyük figyelembe:

 • igények kiszolgálása
 • teljesítmény
 • megbízhatóság
 • tranzakciós határok
 • rendelkezésre állás
 • üzemeltethetőség
 • egyes komponensek leállásának következménye
 • több példányos működés
 • alapszoftverek licensz díja

Tervezés követelményei

 • Moduláris architektúrát tervezz! Az architekútrát mindenképpen úgy alakítsd, hogy az átalakítható legyen úgy, hogy a kapcsolódó szoftvereket ez minimálisan érintse. Az architktúrát ezért modulárisra kell tervezni.
 • Lekérdezéskor mindig szinkron műveleteket használjunk! Ahol fontos a válaszidő, ott mindenképpen szinkron (http, websocket, socket) kapcsolatot használjunk, tipikusan ilyenek a lekérdezések. Sohase használjunk aszinkron működést, ezzel a rendszerünket védjük ugyan, de eredménye az alacsony teljesítmény, a kiszolgálás minőségének csökkenése és a jelentősen nagyobb és bonyolultabb szoftver.
 • Teljesítmény növeléshez használjunk keseket! Gondoskodjunk a keselés tervezésekor a kes inicializálásáról és a kes invalidálásáról is.
 • Idempotens legyen a rendszer! A rendszerünkben ismételhető legyen az üzenet úgy, hogy ha az többször is elküldésre kerül, akkor se okozzon problémát a rendszerünknek. Például egy külső fél akar karbantartó üzenetet küldeni felén, de épp nem tud, akkor később megismételhesse. Nagyon fontos, hogy nem lehetünk abban biztosak, hogy a küldő megkapta a feldolgozásunkról szóló visszajelzést, ezért fontos, hogy ugyanazt a kérést ismételve mindig ugyanazt a választ adjuk és a rendszrünkre ugyanazt a hatást gyakorolja. Természetesen ki lehet ezt váltani aszinkron működéssel, de ennek ára, hogy jelentősen csökken a teljesítmény magának az aszinkron működés elvéből fakadóan és bonyolultabb lesz a szoftver rendszerünk.
 • Pontosan állapítsuk meg a tranzakció határokat! Például az email küldésben a tranzakció határ az SMTP szerver, nem pedig az email megérkezése a klienshez. Ugyanez igaz a nyomtatásra is: elküldtük a nyomtatónak az üzenetet, ez a tranzakciós határ.
 • Tervezzük meg a tranzakciókat! A több szoftver komponenst érintő tranzakciót ne tekintsük egyszerűen megoldható szoftver szintű tranzakciónak (commit, 2 és 3 fázisú commit). Gondoljuk át például azt, hogy az ATM-ek esetében akár több bank is kapcsolatba kerül egymással, ahol esélytelen hogy egymás rendszerét írják. Gondolkozzunk kompenzációs tranzakciókban is, ha ilyen, elosztott tranzakciót tervezünk!
 • 'Immutable' (módosíthatatlan) adatkezelésben gondolkodjunk! Tipikusan a bankok és kormányzatok használnak olyan rendszereket, ahol a rögzített adatot meg kell őrizni úgy ahogy beérkezett. Ennek régebben biztonsági okai voltak, mára azonban felismerték, hogy az ilyen adattárolással nagymértékben leegyszerűsíthető a rendszer és brutálisan növelhető a teljesítmény (például relációs adatbázisok esetén nincs update, csak insert). A karbantartás oldalon redikálisan egyszerűsödik a logika, amelynek a következménye a programhibák csökkenése (banki rendszereknél pénzben mérhető) és a karbantarthatóság növekedése. Lekérdezés oldalon a horizontális skálázás elterjedésével (például NoSQL rendszerek) a teljesítmény olcsón növelhető. A hétköznapi életben a legjobb példa a számla előállítás, amely 'módosíthatatlan' adattartalommal kell hogy rendelkezzen. Közigazgatásban a történeti adatok vagy okmányok kezelésekor használjuk ezt a megoldást.
 • Elosztott rendszert tervezz! Még ha azt is gondolod, hogy a rendszered nem elosztott. Képzelj el egy georedundáns kialakítást, amely minden egyes helyen több példányban fut. Ha ilyen a rendszered, akkor elosztott rendszerre jellemző kérdések fognak felmerülni. Az elosztott rendszerekben a szerveren elhelyezett végpontok állapotmentesek (stateless), ez biztosítja a magas rendelkezésre állást és a dinamikus skálázhatóságot. Soha ne gondolkodj szerver oldali sessionben.
 • Ne csak asztali gépekben, de mobil rendszerekben is gondolkodj! A mobil rendszerek sávszélessége olykor kicsi, ne legyen terjengős az adatszerkezet. Úgy tervezd meg a rendszert, hogy az natív mobil alkalmazásból, más gépi interfészről vagy akár böngészőből is ugyanazt az interfészt használja, tipikusan REST API-t szoktak ilyen céllal használni JSON adat formátummal.
 • Vedd figyelembe a terhelést! Ha több ezer felhasználód van, akkor a régi technológiák (példul szinkron servlet hívás) olyan méretű teljesítmény igényt gerjesztenek, amely komoly beruházást igényelhetnek. Ezért néhány ezer felhasználó esetén (néhány száz kérés / másodperc) érdemes aszinkron rendszert fejleszteni (Jetty, Netty, VertX vagy NodeJS).
 • Az alapszoftvereket válaszd az architektúrához, ne fordítva! Tipikus hiba amit el szoktak követni, hogy nem tartják be a tervezési folyamatot: igények alapján kell megtervezni az architektúrát, az architektúrához pedig ki kell választani az eszközöket. A valós életben több esetben megfigyelhető, hogy abszolút fordítva indultak el a rendszer felépítésében. Mivel a terméket kiválasztották és az igények is adottak voltak, ezért a megvalósítás lehetetlenné vált, mert a híd két oldala - az igény és eszköz - nem találkozott. Az ilyen döntések automatikusan és mindig a projekt kudarcát jelentik.
 

Kapcsolódj be a munkába!

A munka önkéntes és nyílt. Munkáddal hozzájárulsz az egyszerűbb, és érthetőbb kormányzati informatikához!

Itt megtalálsz minket...